E.shine Systems

Contact Information

Add: 8F B Block Jialingyu Building, Houting, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 (755) 2788 5499

Fax: +86 (755) 3665 0657

Our Brand Site

E.shine LED™ - www.eshineled.com

E.shine Grow™ - www.eshinegrow.com

E.shine Aqua™ - www.eshineaqua.com

E.shine Systems™ - www.eshinesystem.com

E.shine Systems™ - www.eshinesystems.com